Bekkenbodem expertise werkgroep GHZ

Bekkenbodem expertise werkgroep Groene Hart Ziekenhuis

In de Bekkenbodem Expertise Werkgroep zijn diverse vakgroepen, zoals gynaecologen, internisten, chirurgen, urologen, seksuologen, continentieverpleegkundigen en bekkenfysiotherapeuten uit de regio verenigd. Door kennis en kunde met elkaar te delen kan de patiënt beter, maar ook sneller behandeld worden.

Door onderling goede afspraken te maken, worden resultaten en behandelingen op eenzelfde manier gemonitord. Bij lastige vraagstukken is het mogelijk om vanuit verschillende benaderingen naar een patiënt te kijken en dit ook onderling goed af te stemmen. Dit verbetert de behandelopties voor de patiënt.

Kirsten van den Broek neemt namens Spruyt Fysiotherapie deel aan deze werkgroep.

Voor meer informatie kunt u op de volgende website kijken: https://www.ghz.nl/specialismen/bekkenbodemcentrum/