Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie Formulieren: 

Algemeen

de-fysiotherapeut-_-helder

Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de algemene fysiotherapie. Het is een titel die is voorbehouden aan ingeschrevenen in het Centraal Kwaliteit Register Bekkenfysiotherapie van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
Bekkenfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie de 3-jarige post-HBO-opleiding Bekkenfysiotherapie gevolgd. De scholing is gericht op de functiestoornissen van de bekkenbodem bij problematiek op het urogenitale, het gastro-intestinale en het seksuele gebied. Ook klachten gerelateerd aan zwangerschap horen tot het domein van de bekkenfysiotherapeut.

Bekkenfysiotherapeuten richten zich op patiënten met problemen in het gebied van buik, bekken en lage rug. Niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen en kinderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de buik -en rugspieren, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een klacht van de bekkenbodem en omgekeerd.

In verband met declareren is het belangrijk dat er op de verwijzing vermeldt wordt dat het gaat om een aanvraag voor bekkenfysiotherapie.

Voor meer informatie over bekkenfysiotherapie kunt u ook kijken op de site van de NVFB (www.nvfb.nl) de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg. Voor het vinden van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut kunt u gebruik maken van: Kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie of www.fysiotherapie.nl.
Onze bekkenfysiotherapeut neemt deel aan de bekkenwerkgroep van het Groene Hart Ziekenhuis https://www.ghz.nl/specialismen/bekkenbodemcentrum/bekkenbodem-expertise-werkgroep/

Uitleg

Bekkenfysiotherapeuten richten zich op patiënten met problemen in het gebied van buik, bekken en lage rug. Dit geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen en kinderen.

Het bekken, de gewrichtsbanden, de buik -en rugspieren, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar. Een klacht in het bekken kan leiden tot een klacht van de bekkenbodem en omgekeerd.

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met het voorkomen en behandelen van o.a. de volgende klachten:

 • Ongewild verlies van urine en /of ontlasting.
 • Niet te onderdrukken aandrang om vaak te plassen/ontlasten
 • Problemen met de ontlasting. Bijv. obstipatie.
 • Klachten als gevolg van verzakking van blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijnklachten in onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen.
 • Seksuele problematiek, samenhangend met functiestoornissen van de bekkenbodem.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap en bevalling of door andere oorzaken.
 • Fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik. Bijv. prostaat operaties.
 • Fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.

Bekken

115010_nl_editor-photo11Het bekken bestaat uit vier botten: heiligbeen, staartbeen en het linker en rechter heupbeen. Deze zijn door banden stevig met elkaar verbonden. De onderste twee rugwervels maken hier functioneel deel van uit.

Het bekken bekleedt een centrale rol bij de houding en beweging. Het doet zowel mee met bewegingen van de benen, als met rompbewegingen.

Het bekken verbindt de wervelkolom met de benen. Het is de schakel tussen de wervelkolom en de benen.

Hierin spelen de bekkenbodemspieren, de buik- en rugspieren, maar ook de bil- en beenspieren een belangrijke rol. bevindt zich op ongeveer de halve hoogte van het skelet van de mens, draagt het gewicht van het bovenlijf en beschermt de organen in de bekkenholte.

Als het goed gaat, is alles in balans

Voor welke klachten is fysiotherapie bij bekkenpijn geschikt?

Als er klachten zijn die veroorzaakt worden door stoornissen in de bekkenring kan met fysiotherapie geprobeerd worden om deze klachten positief te beïnvloeden.

Voorbeelden van bekkenpijnklachten zijn:

 • Pijn aan de voorzijde van het schaambeen (symfyse), liezen, stuitje, bil, bekkenbodem, onderrug, onderbuik
 • Uitstralende pijn vanuit de bekkenring naar het been
 • Pijn die verergert bij o.a. lang staan, traplopen of omdraaien in bed
 • Voor of na operaties in de onderbuik

Bekkenbodem

115010_nl_editor-photo12De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken die de buikorganen draagt, zorgt voor openen en sluiten van de bekkenuitgangen (plasbuis, vagina, anus) en tevens bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken.

De bekkenbodem heeft dan ook een belangrijke functie bij plassen, ontlasten, vrijen, zwangerschap, houding en beweging.

De bekkenbodem kan door verschillende oorzaken soms onvoldoende functioneren. Dit kan bijv. komen door een operatie, een bevalling of door verkeerd gebruik.

Intake

Wat kunt u verwachten van de bekkenfysiotherapeut?
Zorg ervoor dat u een identiteitskaart bij u heeft, evenals uw pasje voor de verzekering. Als u een verwijsbrief heeft gekregen dan moet u deze ook afgeven. Deze gegevens moeten eerst worden genoteerd.

Hierna zal u eerst uitgebreid worden gevraagd over uw klachten. Daarna zullen er nog heel veel vragen worden gesteld over plassen, poepen, vrijen en pijn. Vervolgens krijgt u uitleg over de bekkenbodem, de functie en de klachten.

Het lichamelijk onderzoek wordt veelal pas later gedaan in één van de volgende sessies. Welk onderzoeken het zijn, zult u vooraf horen.  Schrijf uw eventuele vragen op als u naar de volgende afspraak gaat. Zo kunt u niets vergeten. Stel al uw vragen, uw bekkenfysiotherapeut zal die met alle plezier beantwoorden.

Lijsten:

 1. Plasdagboek (mictielijst en IPSS)
 2. Ontlastingsdagboek (defecatielijst)
 3. Vezellijst-bft
 4. Pijn/Hinder-scorelijst (Vas-vragenlijst)
 5. PSK-scorelijst
 6. Vragenlijst-doelen BFT
 7. Adviezen-ter-preventie-van-bekkenklachten
 8. Adviezen-bij-irritatie
 9. Basisstabilisatie-oefeningen
 10. Bekkenbodem-oefeningen
 11. Buikdruk-verlagen
 12. Bekkenbodemonderzoek (PT)

1. Een Plasdagboek (Mictiedagboek) bijhouden. De bedoeling is dat u bij gaat houden wat en hoeveel u drinkt én wanneer. Koffie, thee, limonade, melk, bier etc. Vervolgens schrijft u ook op hoeveel u uit plast, met hoeveel drang dit gepaard gaat en ook wanneer. Tot slot schrijf t u op als u urine verliest. Er staat een uitgebreide uitleg bij. Het is even werk, maar deze lijst geeft veel en zinvolle informatie.

2. Een Ontlastingsdagboek (Defecatiedagboek). Als uw ontlasting moeizaam is of als u ontlasting verliest, is het bijhouden van een ontlastingsdagboek gedurende een week zinvol. Als u ontlasting verliest moet u in die week proberen te leven zoals u dat graag zou willen en niet zoals u nu doet. Vaak realiseren we ons niet dat we onszelf al aangeleerd hebben om te leven met het probleem dat we hebben.

3. Een Vezellijst. We denken vaak dat we vezelrijk eten, maar hebben niet altijd in de gaten dat dit lang niet zo veel vezels zijn. Daarom is het aan te raden om dit eens goed te tellen.

4. Een Pijn/hinder-score (VAS-scorelijst). Als er sprake is van pijn of hinder dan is het belangrijk dat u scores bij houdt. Hier kunt u veel gegevens in kwijt.

5. Een PSK scorelijst. Dit is een lijst waarop u kunt aangeven wat uw problemen zijn.

6. Verwachtingen bekkenfysiotherapie. Hierin kunt u aangeven wat uw verwachtingen zijn en wat u met bekkenfysiotherapie wilt bereiken.

Vergoeding

Het is voor de meeste diagnoses niet noodzakelijk om een verwijzing van een arts te hebben. Bekkenfysiotherapie wordt door uw zorgverzekeraar vergoed als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren hoeveel behandelingen er worden vergoed. Indien u meer behandelingen krijgt dan er worden vergoed door de zorgverzekeraar dient u deze zelf te betalen.

Bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering als:

 • u een verwijzing heeft van uw specialist met een diagnose die vermeld staat op de Lijst Chronische Aandoeningen. De Lijst Chronische Aandoeningen bevat vele nauwkeurig omschreven ziektes, aandoeningen en operaties waarvan de behandeling in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit gaat echter pas in na de 20ste behandeling. De eerste 20 behandelingen bij een Chronische Aandoening worden vergoed uit de aanvullende verzekering.
 • u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist voor urine-incontinentie. Sinds 2011 is er een wijziging in de vergoeding en kunnen 9 behandelingen voor urine-incontinentie urineverlies bij mannen en vrouwen boven de 18 jaar  worden vergoed vanuit de basisverzekering als deze gegeven worden door een geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

In verband met declareren is het belangrijk dat er op de verwijzing vermeldt wordt dat het gaat om een aanvraag voor bekkenfysiotherapie.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kirsten van den Broeck
Lid van KNGF en NVFB
tel:0182-383300  0182-383300,
e-mail: info@spruytfysiotherapie.nl