Pluk – Tarief

Het intakegesprek is oriënterend en hieraan zijn geen kosten verbonden. Een vervolgbijeenkomst duurt 45 minuten. De kosten zijn €39,- per keer, inclusief materialen. Wellicht is een vergoeding uit het PGB van uw kind mogelijk.
Indien uw zoon/dochter is verhinderd, gelieve u dit 24 uur van te voren per mail of telefoon door te geven. Anders worden de kosten doorberekend.

Klik op één van onderstaande links voor meer informatie:

Door wie?
Waarom?
Werkwijze
Tarief
Contact

115010_nl_editor-photo20

115010_nl_editor-photo76