Shockwave

Shockwave therapie laat chronische pijn verdwijnen

Door enkele behandelingen met shockwave therapie kunnen bepaalde pijnklachten voorgoed verdwijnen. Zelfs verkalkingen verdwijnen na slechts enkele behandelingen van 5 minuten.

Vaak zijn patiënten met chronische klachten al met medicatie of fysiotherapie behandeld, zonder tijdelijk of blijvend succes. Shockwave therapie verhoogt de genezingskans tot maar liefst 85 %.

Sinds enkele jaren wordt shockwave therapie door fysiotherapeuten toegepast. Internationaal onderzoek toont aan dat deze therapie effectief is voor klachten die met andere therapieën soms moeilijk behandelbaar zijn.

Allereerst voert de fysiotherapeut een onderzoek uit. De uitkomst bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling met shockwave therapie. Het pijngebied wordt gelokaliseerd en de bron van de pijn wordt achterhaald.

Daarna wordt de pijnlijke plaats behandeld met de behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen die het lichaam tot genezing aanzet. Het zijn drukgolven van buitenaf, die via een behandelkop worden toegepast. De trillingen activeren de eigen genezingskracht van het lichaam. In gemiddeld vier behandelingen is de patiënt van de meeste klachten af. De behandeling is soms gevoelig, maar kan prima zonder verdoving plaatsvinden.

Klachten die kunnen worden behandeld:

  • Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen
  • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
  • Pijn net onder de knieschijf
  • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
  • Hielpijn (hielspoor)
  • Ziekte van Peyronie
  • Chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points)
  • Andere vormen van tendinitis

Shockwave therapie is internationaal erkend. In onze praktijk maakt de shockwave therapie onderdeel uit van een individuele behandeling. Als u een aanvullende verzekering heeft, wordt deze door de Zorgverzekeraar vergoed.